Pozdrav župnika #1

Dragi župljani in župljanke!

V nekaj dneh nas je epidemija koronavirusa streznila in prisilila, da ostajamo vsak na svojem domu. Marsikomu od vas je težko, ker ne morete prihajati k sv. mašam. To je res svojevrstna postna odpoved, ki vas je doletela. Da se ne srečujemo več med tednom ali ob nedeljah in da ne morete več prejeti sv. obhajila, je za vse kar precejšnja preizkušnja.

Na današnjo tretjo postno nedeljo beremo pri bogoslužju evangelij, kako se Jezus sreča s Samarijanko. Jezus ji obljubi žive vode. Ona zahrepeni po tem, da bi bila globlje odžejana. Vsi mi hrepenimo, da bi bili globlje napolnjeni z vodo božje bližine. Čeprav trenutno ne morete prisostvovati k sv. mašam, pa se lahko z Gospodom srečate v molitvi po domovih, branju Svetega pisma, spremljanju sv. maš na daljavo.

Vedite, da mislim vsak dan na vas in molim za vas. Zaupam, da nas ta oddaljenost, ko smo zaprti vsak v svojem stanovanju, lahko še bolj poveže.

Pa ne pozabite iti tudi na kakšen sprehod v naravo ali v našo staro cerkev, ki je ves dan odprta …

Povezani v molitvi, Peter Možina