Bralci beril


Foto: Klemen Lajevec

Vsak, ki sprejme nalogo mašnega bralca, je blagoslov za domačo župnijo in daje svoj pomemben prispevek k lepoti bogoslužja in živosti župnije. Gladko in profesionalno prebrano besedilo nič ne pomeni, če ni odmeva srca. Bog ne bo presojal besed, ampak srce.

Branje Božje besede je velika čast, ki obenem kliče k veliki ponižnosti in spoštovanju Boga. Samo to spoštovanje nas lahko vodi do preprostega srca, ki bo s svetostjo misli in čistosti besede prineslo Božje sporočilo. Iz notranjosti mora zadoneti moč celega človeka – bralca, oznanjevalca.

Kdor čuti poklicanost za služenje kot bralec Božje Besede, naj svojo željo izrazi pri domačih duhovnikih.

telefon: 01 437 22 03
e-pošta: zupnija.lj-zale@rkc.si 

Vabljeni!