Stara cerkev Svetega Križa na Žalah

Med številnimi sistematičnimi ukrepi za modernizacijo Ljubljane po velikem potresu leta 1895 so se mestne oblasti odločile za novo pokopališče pri sv. Križu. Leta 1906 so pozidali majhno pokopališko cerkev, posvečeno Povišanju sv. Križaob njej pritlično mežnarijo, vhod na pokopališče pa je bil urejen z dvema portaloma, in sicer na vsaki strani cerkve.

Načrt za cerkev sv. Križa je naredil Josip Dostal, slovenski rimskokatoliški duhovnik, umetnostni zgodovinar in publicist. Po končani gimnaziji v Ljubljani (1891) in bogoslovju (1895) je bil kaplan v Višnji gori in Trnovem (1895-1899), nato do 1918 škofijski tajnik. Z umetnostno zgodovino se je začel ukvarjati že v bogoslovju, pozneje je študije nadaljeval, 1900 potoval po Italiji in 1910 po bližnjem vzhodu. Kot škofijski tajnik je dvakrat prehodil ljubljansko škofijo in spoznal domače umetnostne spomenike. Leta 1903 je postal odbornik Društva za krščansko umetnost, kot tajnik je od 1907-1913 urejal društveno revijo Izvestja, v letih 1913–1919 je poučeval krščansko arheologijo in umetnostno zgodovino na bogoslovju v Ljubljani, ter od 1921-1936 na Teološki fakulteti v Ljubljani. Umetnostnozgodovinske članke in teoretične študije je objavljal v revijah IzvestjaČasDom in svetIzvestja Muzejskega društva za Kranjsko in Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte.[1]