Nova cerkev Vseh svetih na Žalah

Nova cerkev je posvečena Vsem svetim.

Pokopališče Žale je sprva imelo le eno cerkev, pokopališko cerkev Sv. Križa. Ko je bila leta 1965 zaradi širitve mesta ustanovljena svetokriška župnija, je cerkev postala premajhna za opravljanje tako pokopaliških obredov kot bogoslužja, zato so ob glavni aleji pred vhodom v najstarejši del pokopališča postavili novo cerkev.

Zgrajena je bila leta 1987, poimenovana pa je po Plečnikovem Vrtu Vseh svetih, kjer stoji. Načrte zanjo je izdelal Fedja Košir, v notranjosti pa jo krasi oltarni mozaik, ki je delo p. Marka Ivana Rupnika.