Stiki

Duhovniki

Župnijski upravitelj: Peter Možina
Rodil se je leta 1983. Njegova domača vas je Rakitnik pri Postojni. Pred odločitvijo za duhovniški poklic je zaključil študij geodezije. Nadaljeval je s študijem filozofije in teologije v Belgiji (Namur in Bruselj). V letih 2014 in 2015 je deloval kot diakon v župniji Ljubljana Trnovo. Leta 2015 je v župniji Ljubljana Sveti Križ prevzel službo kaplana, od leta 2018 pa službo župnijskega upravitelja.

Duhovni pomočnik: dr. Alek Zwitter
Rodil se je leta 1974 v Ljubljani, v duhovnika je bil posvečen leta 2006, leta 2008 je magistriral v Bruslju, junija 2017 pa doktoriral v Parizu z zagovorom svoje doktorske naloge “Zgodovina v navzočnosti Večnega: eshatoliški dinamizem v misli Henrija de Lubaca”. Od leta 2007 do 2011 je bil kaplan v župniji Ljubljana Trnovo. Leta 2011 je odšel na doktorski študij v Pariz, kjer je bil župnik tamkajšnje slovenske skupnosti. Leta 2015 je v župniji Ljubljana Sveti Križ prevzel službo župnika, od leta 2018 pa služi kot duhovni pomočnik.

Duhovni pomočnik: p. Rafko Janez Ropret, SSS

Rodil se je leta 1935 v Združenih državah Amerike, je sin slovenskih staršev. Kot duhovnik-redovnik je bil misijonar na Filipinih (16 let), Ugandi (3 leta) in drugod. Zadnjih 16 let je preživel v Trstu, kjer je duhovno oskrboval zamejske Slovence. Vedno si je želel prebivati v domovini svojih staršev. Njegova duhovniška pot mu je to omogočila, saj ga je nadškof Zore poslal med nas.

Sodelavka

Helena Reberc, posvečena sestra v Skupnosti Emanuel

Rodila se je leta 1968 v Ljubljani. Z »večno obljubo« je 18. oktobra 2009 v Stični dokončno stopila na pot posvečenega življenja v Skupnosti Emanuel. Po poklicu je psihologinja.

 

Naslov

Župnija Ljubljana Sv. Križ
Na Žalah 2
1000 LJUBLJANA

Župnijska pisarna

telefon: 01 437 22 03

e-pošta: zupnija.lj-zale@rkc.si

Uradne ure (julij in avgust)

ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 17.00 do 17.45

Ob sredah in praznikih ni uradnih ur.