Skupina Knjiga in čaj

Srečanja Knjiga in čaj potekajo vsak drugi torek v mesecu, po večerni maši. Pogovore o prebranih knjigah vodi bibliotekarka Zdenka Sušec, skupaj z g. župnikom Alekom Zwittrom. Toplo povabljeni v našo sredino, da izmenjamo svoja doživetja in se pogrejemo ob čaju.

Branje dobrih knjig in poglobljen pogovor o prebranem je kot molitev, ki nam lahko spremeni življenje. Približa nam kraje, ljudi in dogodke, ki jih v življenju mogoče nikoli ne bomo srečali ali doživeli. Ob branju odkrivamo o sebi tudi stvari, ki jih prej nismo vedeli.

Branje je intimno dejanje in vsaka knjiga govori tudi o nas. Dobre knjige ne razkrijejo vseh svojih skrivnosti naenkrat. Več kot preberemo in več kot se pogovarjamo med seboj, bolj smo povezani v iskanju resnice in lepote. Knez Miškin v romanu Dostojevskega Idiot pravi, da bo svet rešila lepota. Tista lepota, ki jo Ljubezen da stvarem.
***
Svoja morebitna vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov: zupnija.lj-zale@rkc.si.
Dobrodošli!
***

Knjige, ki jih prebiramo v šolskem letu 2017/18:
Henri de Lubac: Na poti k Bogu / februar, marec 2018
Henri de Lubac v tej knjigi, v sodobnem jeziku, in na sodoben način, razmišlja o večnih resnicah in vprašanjih spoznavanja Boga ter njegove iskalce spodbuja, da bi ga našli onkraj področja besed in človeške misli. Pri tem ima v mislih tako poti, po katerih gremo mi k Bogu, kot tudi poti, po katerih nas Bog priteguje k sebi. 
Knjigo je izdala Mohorjeva založba. Spremno besedo h knjigi je napisal dr. Alek Zwitter.
***
Vito Mancuso in Nives Menroi: Sinaj / januar 2018
Že od nekdaj pripisujejo goram, da jih odlikuje poseben privilegij srečanja z Božjim. Njihova višina daje človeškemu svetu novo razsežnost, do tja ne seže hrup iz doline, vsakdanje novice tam niso pomembne in ob pogledu na tako prostranost in moč narave se človeško bivanje neizogibno pokaže takšno, kot v resnici je: majhno, naključno in minljivo. Človekovo dojemanje se tako znajde pred večjo in resničnejšo razsežnostjo bivanja in spozna, da prav tam, kjer se nebo stika z zemljo in oblaki s skalami, kjer tišina prekrije čisto vse, lahko opustimo hrupno težo vsakdana in ponovno odkrijemo že pozabljen praizvor, ki pa ima vseeno 
korenine prav v nas samih. Tako se v naših mislih zbudi želja, da bi se v luči izkustva večnosti povsem prenovili. (Vito Mancuso, str. 83)
***
Jean Vanier: Izvir solza / december 2017
Jean Vanier pravi, da vsak izmed nas v svoji edinosti ni poklican, da bi najprej »nekaj naredil«, ampak da bi sebe prepoznal kot ljubljenega. In vsakdo je poklican, da prepozna dar drugega, še posebno dar ubogih, majhnih, zapuščenih, vseh, ki jih naša družba zavrača. Morda ravno v tem trenutku iščemo nekaj, kar bi osmislilo naše življenje, morda pa smo prebogati, prepolni načrtov ali nasprotno, preveč užaloščeni. Ni važno! Jean nam govori, da je vedno čas, da stopimo na pot.
***
Flaminia Morand: Luč Evrope. Življenje Sv. Benedikta / november 2017
Čim temnejša je noč, tem močneje žarijo zvezde: non nisi in obscura sidera nocte micant, se glasi napis na vhodnem portalu samostana v Subiacu. Benedikt je bil zvezda svojega mračnega časa. Ni jokal nad seboj in nad zgodovino niti se ni spuščal v kompromise z majhnimi in velikimi oblastniki, da bi si zagotovil zaščito in varnost. Škandalov v Cerkvi ni imel za izgovor, da bi se od nje oddaljil; ni se mešal v teološke razprave svojega časa, ni se udeleževal cerkvenih zborov niti ni pisal javnim, političnim ali verskim osebnostim, ki jih je sicer moral poznati, če je bil res rojen v premožni družini, kot se zdi. V roke je vzel to, kar je imel: samega sebe in svoje življenje. Na lastni koži je poskušal na vse mogoče načine v praksi uresničiti evangelij, ki ga je ljubil.
***
Charles Delheza: Na počitnicah s papežem Frančiškom / oktober 2017
V knjigi je zbranih 62 papeževih homilij ali nagovorov na različne teme (o spovedi, sodelovanju pri maši, odnosu do denarja, okolja ali socialnih omrežij, o služenju, delu in počitku, pogledu na begunce …), ki jim sledijo vprašanja za osebni razmislek, tematiko pa spremljajo še svetopisemski in drugi citati, ki dopolnjujejo povedano (vir: http:// www.zupnija-dravlje.si/novice/napocitnicah-s-papezem-franciskom
***
Jacques Phillip: Če bi poznali Božji dar / september 2017
govori o večni skušnjavi nas kristjanov, da bi si prislužili oz. kupili Božjo ljubezen. Božjega zastonjskega daru odrešenja ne znamo sprejeti, zato počnemo vse mogoče, da bi postali tega vredni. Trudimo se in izčrpavamo, da bi  Boga pridobili na svojo stran, On pa se smeji ob našem prizadevanju in napenjanju, da bi si pridobili njegovo ljubezen.  Ne moremo sprejeti dejstva, da je Božja ljubezen brezpogojni dar človeku. Nismo razumeli, da nam je Bog izročil v roke svojega edinega sina, zato, da bi se enkrat za vselej odžejali z živo vodo.  Da bi imeli življenje, in ga imeli v izobilju.
***
Arhiv prebranih knjig