Zadnje slovo

 

Zakaj krščanski pogreb?

S krščanskim pogrebom na globinski način osmislimo odhod našega bližnjega s tega sveta. Utrdimo se v zavesti, da smrt ne pomeni konca bivanja, ampak prehod v drugačen način življenja. Prav to skrivnostno navzočnost ljubljene osebe tudi po njeni smrti mnogi žalujoči doživljajo na izkustveni ravni.

Poleg te jasne zavesti o obstoju večnosti pri krščanskem pogrebu molimo za dušo pokojnika. Prosimo, da ji Bog odpusti, če je v življenju storil/-a kaj, kar ni v skladu z ljubeznijo. Verjamemo, da je srce krščanskega sporočila prav v tem, da je Bog usmiljen, da želi (po Kristusovem križu) odpustiti vsem, ki se iskreno zatečejo k njemu.

 

Kdo je lahko pokopan s katoliškim obredom?

Krščanskega pokopa je lahko deležen vsakdo: tisti, ki so bili deležni vseh zakramentov uvajanja (krst, obhajilo, birma), tisti, ki so bili samo krščeni ali tudi nekrščene osebe. Ni ovira, če se pokojnik ni aktivno udeleževal verskega življenja, pomembno je le, da sam ni izrecno izrazil želje, da ne želi biti pokopan s krščanskim obredom.

 

Potek obreda

Na ljubljanskih Žalah glavnino obreda običajno opravimo v atriju na prostem (Plečnikove Žale) oziroma v pogrebni dvorani (Nove Žale). Sledi sprevod h grobu. Če je takšna želja svojcev, darujemo zatem še sveto mašo – zadušnico v cerkvi. Na posebno željo pa je maša lahko tudi vključena v sam pogrebni obred.

 

Obred pri raztrosu pepela

Raztros pepela pokojnika je za kristjane najmanj primeren način pokopa. Verujemo namreč, da je človek ustvarjen zato, da se po smrti združi z Bogom in vstopi v večnost; medtem ko z raztrosom nakazujemo človekovo navezanost na zemeljsko oz. tudi zlitje pokojnika z naravo (panteistično dojemanje stvarnosti).

Kadar se svojci kljub temu odločijo za krščanski pogreb pokojnika z raztrosom, se celoten krščanski obred opravi v poslovilni dvorani (Nove Žale) oz. v atriju na prostem (Plečnikove Žale). Zatem sledi pogrebni sprevod na kraj raztrosa, kjer se pepel pokojnika raztrese (več na tej povezavi).

 

Kako naročiti krščanski pogreb?

V naši župnijski pisarni se vedno lahko oglasite v času uradnih ur, po dogovoru pa tudi izven tega urnika. Redno sprejemamo pri nas pogrebe oseb, ki so imele stalno bivališče na ozemlju župnije ali ki so k nam prihajale k sveti maši. Prav tako so v naši pristojnosti vsi pogrebi oseb, ki so bivale izven mesta Ljubljane in bodo pokopane na ljubljanskih Žalah. Pri tem gledamo na zadnje stalno bivališče pokojnika in ne na začasno bivališče v domovih starejših občanov, kjer večina pokojnikov preživi zadnjih nekaj let.

V primeru, da je pokojnik stalno bival na ozemlju ene izmed ljubljanskih župnij (zunaj ozemlja župnije Ljubljana Sveti Križ), pa prosimo, da se oglasite v tamkajšnjem župnijskem uradu in se dogovorite za pogreb z duhovnikom. V zares izjemnih okoliščinah lahko pokop prevzamemo mi.

 

Predlagani dar

Krščanski obred nima cene. Predlagani dar za pokritje stroškov tega obreda je 120 EUR.  Ta znesek pa ne sme nikoli biti ovira, da ne bi svojih dragih pokopali s krščanskim obredom, zato lahko prispevate po svojih finančnih zmožnostih. Za vsak dar bomo hvaležni.

 

Župnijska pisarna
telefon: 01 437 22 03

e-pošta: ljubljana-sveti-kriz@rkc.si

Uradne ure
pon, tor, čet in pet

8.30 do 9.30 in 17.00 do 17.45
(julij in avgust: 17.00 do 17.45)