Branko Cestnik: Šesti pečat

Pisatelj Branko Cestnik je v svojih romanih prvi po S. Cajnkarju in A. Rebuli ter literarno in zgodovinsko najnatančneje doslej rekonstruiral čas med letoma 165 in 304 na slovenskih tleh in širše. Šesti pečat je eden od romanov, ki se bo za večno vpisal v slovensko literarno zgodovino. Gre za mojstrsko pripoved, ki je naslonjena na zgodovino krščanstva na Slovenskem, na neštete arheološke vire, osebne zgodbe in prisluškovanja človekovemu srcu in pretresljivim notranjim bojem.  Literarno mojstrsko izriše jasno sliko antičnega Ptuja, prvič pa pred našimi očmi zaživi tudi zgodba prvega pisatelja s slovenskih tal, Viktorina Ptujskega. Ob branju knjige se pred nami se odpre mogočna kulisa antike s številnimi junaki: cesarjem Dioklecijanom, rimskimi vojščaki, preganjalskim likom Klavdija Zalmoksina.