Aljaž Kraševec: Teologija križa pri škofu Gregoriju Rožmanu

Pogovorni večer z našim kaplanom, g. Aljažem Kraševcem, 8.9.2020 ob 19.45, v cerkvi Vseh svetih na ljubljanskih Žalah, župnija Ljubljana Sv. Križ

Septembrsko srečanje bo namenjeno razmišljanju o teologiji križa. Naša župnija namreč meseca septembra praznuje praznik povišanja Sv. Križa. Krščanski križ je slavni Jezusov križ in je zato poln upanja ter znamenje vsakega kristjana. Križu se nihče ne izogne. Lahko ga le osmisli in z vero sprejme to, kar križ prinaša. Na pogovornem večeru z našim kaplanom se bomo dotaknili teže križa škofa Gregorija Rožmana in odkrili kakšno sporočilo ima njegovo življenje in trpljenje za nas in naš čas.

“Vrniti se moramo k otroškemu zaupanju – otrok se ob roki močnega očeta in v naročju dobre matere takoj umiri in otrese vsake bojazni. – Mi odrasli pa smo polni nemira, stojimo sredi viharja, ki stresa veje in pripogiba debla – za to segamo po stvareh, jih grabimo in se jih krčevito oprijemljemo, da se zavarujemo, da bi v viharju mogli trdno stati – pa nam v groznih časih vse spolzi z rok, vse se maje, vse, na kar smo se zanašali, nas zapusti, da se znebimo vsakega slepila. S takim upanjem moramo doživeti razočaranje! Razočaranja morajo priti – in so dobrota – da dušo do golega slečejo vseh slepil in iluzij, da drhti v boli in muki – da ne stavi več upanja na nobeno reč – potem šele zagrabi božjo roko, se vsa nasloni na Boga, ki ji postane trden temelj kot nepremakljiva skala – potem se duša umiri, odpočije od bridkosti razočaranja in je zadovoljna, da Boga posreduje in ima. Seveda to upanje, ki ga stavimo edino le v Boga, ne brezdeljno čakanje, ampak prav v tem upanju in zaradi tega upanja v Boga, spolnimo vse svoje dolžnosti in storimo za svojo zemsko in večno bodočnost vse, kar nam nalagajo razmere stanu, poklica in narodnega občestva, v katerem živimo. A upanja svojega ne stavimo več le na svoje delo, svojo modrost, svojo previdnost, ampak na Boga, ki našega upanja vanj ne bo razočaral, če mi njegovega pričakovanja ne bomo razočarali – On pa od nas pričakuje, da bomo njegovo sveto voljo v vsem in vselej po svojih močeh izpolnjevali”.

Prepis iz knjige:
Aljaž Kraševec: TEOLOGIJA KRIŽA PRI ŠKOFU GREGORIJU

V knjigi je Aljaž Kraševec skušal orisati  teologijo Jezusovega križa, kakor jo je opisoval  v svojih spisih, pridigah in pismih škof Rožman.  Vedno sklicujoč se na katoliški nauk.