4. velikonočna nedelja


Molitveni namen: za nove duhovne poklice v Sloveniji

Godovi v tem tednu:
NEDELJA – 4. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja Dobrega Pastirja
PONEDELJEK – Sveti Florijan, mučenec
PETEK – Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
NEDELJA – 5. VELIKONOČNA NEDELJA

Dobrodošli pri obhajanju svetih maš v cerkvi! Upoštevati pa je potrebno nekaj navodil:

Od ponedeljka, 4. maja, je dovoljena udeležba pri sv. mašah samo zdravim ose­bam. Zdravstveno ogrožene osebe naj spremljajo sveto mašo na daljavo. Sv. maše med tednom so kot običajno ob 7.30 (cerkev Sv. križa) in 19.00 (cerkev Vseh svetih).

KRATKO NAVODILO: V cerkvi je obvezna uporaba zaščitnih mask. Pred vstopom v cerkev si je potrebno raz­kužiti roke z razkužilom. V cerkvi je potrebno ohraniti medsebojno razdaljo 1,5 metra. Sveto obhajilo se deli na roke.

Odslej je možna vsak dan tudi sveta spoved. Spovedovanje bo potekalo na primerni razdalji bodisi v pevski sobi v cerkvi Vseh svetih ali zunaj pred cerkvijo. Med tednom spovedujemo med 18.30 in 19.15, v nedeljo pa med 7.30 in 7.50 ter 9.30 in 10.30.

Zakrament sv. krsta je ponovno mogoče podeliti ob udeležbi največ 15 oseb. Prijavite se v župnijski pisarni.

Ob pogrebu je mogoče obhajati tudi sveto mašo – zadušnico.

V naših cerkvah in na naši spletni strani so na voljo nova mesečna oznanila. Ponesite jih tudi svojim prijateljem, sosedom in vsem tisti, ki sami ne morejo do njih.

________________________________________________________

Cerkev Sv. Križa je odprta vsak dan kot običajno (od 7.30 do 20.00). Lepo vabljeni k molitvi v cerkvi.

V času uradnih ur sprejemamo mašne namene po telefonu 01/437 22 03 ali e-pošti zupnija.lj-zale@rkc.si.