# VELIKI PETEK – obhajanje doma

Na ta dan Jezusa že zjutraj odvedejo k rimskemu guvernerju Ponciju Pilatu. Ugotovi, da je Jezus nedolžen, a množice vzklikajo »Križaj ga!« Pod velikim pritiskom množice popusti: da ga bičati in ga izroči, da ga križajo.

Jezus si je na Kalvarijo sam nesel križ in bil po poti zasmehovan. Vojaki Jezusa pribijejo na križ in ga dvignejo, kjer je tri ure neznosno trpel. Tam obljubi desnemu razbojniku, da bo še isti dan z njim v raju. Jezus je izročil svojega duha Očetu in izdihnil.

Proti večeru Jožef iz Arimateje prosi Pilata, da Jezusa pokoplje v svoj grob vsekan v skalo. Jezusa zavije v čisto platno in ga položi v grob. Na vhod v grob pa zavalijo velik kamen.

Potrebščine za obhajanje doma: miza, sveče, križ, trnje, vijolično blago

Družina opravi pobožnost križevega pota po tem predlogu ali iz katerega od molitvenikov.

Po bogoslužju vsak osebno pristopi, poklekne in poljubi ali poboža Jezusa na križu.

Ob sklepu zapojemo: Na križ si šel, Gospod ali Ti si šel na križ ali Križ je vsak moj trenutek ali Kraljevo znam’nje

 

Ob 15.00, ko je Jezus umrl na križu, preberite pasijon po Janezu Jn 18, 28-40 in Jn 19, 1-24 ali zmolite žalostni del rožnega venca.

TV prenos bogoslužja v čast Kristusovemu trpljenju lahko spremljate na TV Exodus ob 18.00.

Zvečer bo ob 21.10 prenos križevega pota s papežem Frančiškom na TVSLO2.

 

 

Povzeto po:
Obhajanje velikonočnih praznikov v družini
Tone Kompare, župnik Župnije Ljubljana Trnovo