Četrta velikonočna nedelja (nedelja Dobrega Pastirja)


Molitveni namen: za vse delavce in uslužbence, ki delajo v težkih razmerah

Godovi v tem tednu:
NEDELJA – 4. VELIKONOČNA NEDELJA
PONEDELJEK – Sveti Jožef Delavec, praznik dela
TOREK – Sveti Atanazij, škof in cerkveni učitelj
SREDA – Sveta Filip in Jakob mlajši, apostola
ČETRTEK – Sveti Florjan, mučenec in zavetnik gasilcev
SOBOTA – Sveti Dominik Savio, dijak in zavetnik ministrantovFatimska Mati Božja
NEDELJA – 5. VELIKONOČNA NEDELJA

V ponedeljek obhajamo praznik Svetega Jožefa Delavca. Sveti maši bosta ob 9.00 in 18.30.

V ponedeljek, 1. maja, se začnejo šmarnice za otroke. Prebirali bomo zgodbo o mladeniču, slovenskem svetniku Lojzetu Grozdetu. Da bodo otroci lažje prihajali k šmarnicam, bodo vse večerne svete maše v maju ob 18.30. Zatem bodo na župnijskem dvorišču igre za otroke do 20.00. Posebej vabljeni otroci in mladi!

V torek čisti cerkev 4. skupina.

V tem tednu se verouk za otroke nadaljuje v sredo in četrtek.

Ta petek je prvi petek v mesecu. Obhajali bomo bolnike in ostarele po domovih.
Po večerni sveti maši je adoracija pred Najsvetejšim do 21.00. Lepo vabljeni!

V soboto ob 18.00 je birmanska sobota za bodoče birmance (7. in 8. razred).

Ustanavlja se mladinski pevski zbor, ki ga bo vodila Klara Vučko. Prvo srečanje in pevska vaja bo naslednjo nedeljo ob 19.30 v veroučnih učilnicah. Mladi od 15. leta dalje lepo vabljeni!

Napovedujemo izlet za sodelavce župnije, ki bo v soboto, 27. maja. Odšli bomo na Primorsko proti Trsatu (pri Reki). Prijavite se čim prej bodisi v župnijski pisarni ali po elektronski pošti.

Še enkrat omenimo: vse večerne svete maše v maju bodo ob 18.30.

Vabljeni k branju župnijskih oznanil za mesec maj.