# VELIKA SOBOTA – obhajanje doma

Jezusovo telo počiva v grobu. To je dan Njegove odsotnosti, za nas pa dan premišljevanja in molitve.

Ves dan je možnost tihe molitve pred Božjim grobom v stari cerkvi.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

Potrebščine: miza, sveči, blagoslovljena voda, pirhi, kruh, meso, potica, hren …

1.Naredimo znamenje križa.

2. Branje Božje besede

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

3. Blagoslov velikonočnih jedi z blagoslovljeno vodo (po možnosti)

Molimo: Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

TV prenos blagoslova velikonočnih jedi bo ob 15.00 na TVSLO1 ter posnetek ob 17.30 na TVSLO2.

 

BOGOSLUŽJE VELIKONOČNE VIGILIJE

Potrebščine: miza, sveče, krstne sveče članov družine, blagoslovljena voda, pirhi

 

1.Naredimo znamenje križa in preberemo uvod:

V tej presveti noči je naš Gospod Jezus Kristus prešel iz smrti v življenje. Zato Cerkev po vsem svetu vabi svoje sinove in hčere, naj to noč bedijo in molijo. Ob obhajanju spomina Jezusove smrti in vstajenja, poslušajmo božjo besedo ter vstopimo v upanje, da bomo deležni tudi mi Kristusove zmage nad smrtjo in z njim večnega življenja v Bogu.

2. Bogoslužje Božje besede

Po prebrani Božji besedi  se v družini pogovorimo, kaj nas je najbolj nagovorilo v prebranih besedilih in razmišljamo o Jezusovem vstajenju

3. Bogoslužje obnovitve krstnih obljub (priporočljivo, da vodi oče)

Tudi mi smo bili z velikonočno skrivnostjo po krstu pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim živeli božje življenje. obnovimo krstne obljube. Zatorej vas vprašam:

  • Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božji otrok? “Se odpovem.”
  • Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? “Se odpovem.”
  • Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? “Se odpovem.”
  • Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? “Verujem!”
  • Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? “Verujem!”
  • Verujete v Svetega duha, s sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje? “Verujem!”

 To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 Oče vzame blagoslovljeno vodo, pomoči prst v vodo in pokriža na čelo vse člane družine. To ponazarja naš prehod skozi Rdeče morje iz dežele suženjstva v obljubljeno deželo; preko sv. krsta smo s Kristusom umrli grehu, da bi živeli Bogu.

4. Skupaj zmolimo Gospodovo molitev: Očenaš, ki si v nebesih

5. Sklep bogoslužja:

Molimo.

Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj Sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v Svetem Duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

6. Znamenje križa

 Zaključna pesem: Jezus naš je vstal od smrti ali Kristus je vstal ali Zveličar naš je vstal iz groba.

 

TV prenos velikonočne vigilije bo ob 20.00 na TV Exodus in TVNova24.

 

Povzeto po:
Obhajanje velikonočnih praznikov v družini
Tone Kompare, župnik Župnije Ljubljana Trnovo