Aleš Pečavar: Glas z gore, življenje božje služabnice Magdalene Gornik

Zaključno branje v mesecu juniju, ko bomo skupaj poromali na Goro pri Sodražici, bo drobna knjiga o Magdaleni Gornik, slovenski mistikinji. Za Magdaleno Gornik je vložen postopek za beatifikacijo. Na romanju bomo spoznali kraje, kjer je živela Magdalena Gornik, in čudovite dogodke, s katerimi si je pridobila svoje junaštvo. Z nami bo vzhajajoča svetniška zvezda, ki lahko kakor zvezda danica sveti na naši življenjski poti.   Na Gori nad Sodražico je pred dvesto leti živela Magdalena Gornik. Že kot majhna deklica, znana kot Gornikova Lenčka, je bila nekaj posebnega. Na kako izjemno, mistično in nedoumljivo pot bo stopila, pa vseeno ni slutil nihče. Kdo je bila in kaj je doživljala? Bomo prepoznali milost njenega darovanja in svetniško luč na poti k nebeškemu Očetu?

Magdalena Gornik (1835–1896) je bila tretji od sedmih otrok preproste kmečke družine v zaselku Janež na Gori nad Sodražico. Prvo videnje je doživela 11. avgusta 1848. V gradivu Nadškofijskega arhiva v Ljubljani so izpričana številna zamaknjenja, videnja, mistična obhajila, telesne stigme, materializacija različnih predmetov in levitacija. Vse od trinajstega leta pa do svoje smrti ni zaužila nobene zemeljske hrane. V stanju zamaknjenosti je razumela in govorila grško, kaldejsko in hebrejsko, jezike, ki se jih ni nikoli učila. Imela je dar uvida v notranje stanje duše. Plemenita nevesta Jezusovega Srca in ljubljenka Božje Matere Marije je vse svoje življenje preživela ob vznožju križa nedoumljivega trpljenja in čutila ceno telesnih ran, ki so krvavele iz ljubezni do vsakogar izmed nas.

Kongregacija za svetnike je 23. novembra 2021 izdala dovoljenje, s katerim je nadškofija začela uradni postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božje služabnice Magdalene Gornik.