# VELIKI ČETRTEK – obhajanje doma

Ta večer Jezus umije noge apostolom in s tem pokaže središčno držo kristjana: izražanje ponižne ljubezni svojemu bližnjemu.

Ob svoji zadnji večerji Jezus postavi tudi zakrament evharistije (svete maše) in duhovništva.

Po večerji Jezus odide v vrt Getsemani, kjer moli k svojemu Očetu, naj se zgodi njegova volja. Učenci med molitvijo zaspijo. Zatem pa pride Juda Iškariot z oboroženim spremstvom in s poljubom izda Jezusa. Jezusa primejo in ga odvedejo k velikemu duhovniku Kajfu, ki ga zaslišuje in sramoti.

V spomin na Jezusovo ponižanje od velikega četrtka do velike sobote umolknejo orgle in zvonovi.

 

Potrebščine za obhajanje doma: miza, sveče, kruh

Družina se zbere in zapoje pesem: Večerja zadnja je minila ali Hvali svet Odrešenika ali Kakor je bil ta kruh.

Mati razloži, kako nastane kruh (od sejalca do peka). Oče razdeli kruh članom družine, da ga zaužijejo.

Pogovarjajte se, kakšne so podobnosti med pšeničnim zrnom na poti do hleba kruha in kakšne od Jezusovega rojstva do vstajenja.

Preden sede družina k večerji, prebere odlomek iz Janezovega evangelija: Jn 13,1-5. Zakaj na ta dan beremo poročilo o umivanju nog?

Po večerji preberite še odlomek Mt 26,20-75, ki govori o tem, kaj je sledilo Jezusovi zadnji večerji (odhod na Oljsko goro, kjer je Jezus molil, izdajstvo Juda in vklenitev Jezusa ter zaslišanje pri velikem duhovniku).

 

Spremljajte prenos sv. maše ob 18.00 na TV Exodus ali na Radiu Ognjišče!

 

Povzeto po:

Obhajanje velikonočnih praznikov v družini

Tone Kompare, župnik Župnije Ljubljana Trnovo