# VELIKA NOČ – obhajanje doma

ALELUJA, ALELUJA!

Velika noč je praznik Jezusovega obujenja od mrtvih. Ta največji krščanski praznik nam sporoča, da je življenje močnejše od smrti!

Jezus je premagal temo, zlo in smrt. Tudi mi imamo to upanje, da bomo po smrti obujeni!

Ob 8.00 se bodo po vsej Sloveniji oglasili zvonovi v znamenje velikonočnega praznika in kot vabilo k zajtrku.

Potrebščine: miza, sveče, žeblji, trnova krona, križ, velikonočne jedi in napis: ALELUJA.

 

Na mizi so simboli trpljenja in vstajenja. Člani družine se postavijo okrog mize, se primejo za roke in v tišini nekaj minut premišljujejo o vsem, kar je Jezus storil za nas. Nato vsak pove svojo osebno zahvalo. Odgovor po vsaki zahvali: Hvala ti, Vstali Jezus! Na koncu zahval zmolijo Očenaš.

Potem se člani družine usedejo za družinsko mizo, kjer je že pripravljen velikonočni zajtrk in zmolijo blagoslov velikonočnega zajtrka:

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Prenos vstajenske svete maše bo ob 10.00 na TVSLO2.

 

 

Povzeto po:
Obhajanje velikonočnih praznikov v družini
Tone Kompare, župnik Župnije Ljubljana Trnovo