Tedenska oznanila


Benozzo Gozzoli, Obglavljenje Janeza Krstnika, 1461–2

21. NEDELJA MED LETOM
27. avgust 2017

Molitveni namen: za mlade in za sadove Oratorija

Godovi v tem tednu:
NEDELJA – 21. NEDELJA MED LETOMsv. Monika, mati Sv. Avguština
PONEDELJEK – sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj
TOREK – mučeništvo Janeza Krstnika
PETEK – Brezjanska Mati Božja, obletnica kronanja
NEDELJA – 22. NEDELJA MED LETOM, angelska nedelja

Posebna zahvala je namenjena oratorijskim animatorjem in kaplanu Petru, ki so ves teden skrbeli za 115 otrok, da so bogato in v medsebojni povezanosti preživeli zadnji počitniški teden. Bog povrni!

Jutri, 28. 8. pričnemo z vpisom otrok v veroučno šolo. Vpis bo potekal vsak delavnik, do torka, 5. 9., med 17.00 in 18.00 uro v veroučni učilnici. Prosimo, spodbudite k vpisu tiste družine z otroki, ki še oklevajo. Prijavnice in zloženke veroučne šole so vam na voljo.

Ta teden (od ponedeljka, 27. 8. dalje) prehajamo na običajni letni urnik svetih maš. Ob delavnikih bodo spet svete maše tudi zjutraj, ob 7.30. V soboto bo dopoldanska maša ob 11.00. Prihodnjo nedeljo bodo kot običajno tri svete maše: ob 7.30, ob 9.00 ter ob 11.00.

V torek popoldne čisti cerkev 1. skupina.