Sprejem novih ministrantov


Na 4. postno nedeljo so bili med ministrante sprejeti Matic, Job in Ruben. Molimo za njih, da bi z veseljem opravljali svojo službo pri bogoslužju in bili zvesti pričevalci Njegove ljubezni!