1. november – praznik vseh svetih

SVETE MAŠE
vsako polno uro od 8.00 do 15.00 ter ob 17.00 in 18.00
(ob 15.00 mašuje nadškof Stanislav Zore; ob 16.00 ni svete maše!)

SPOVEDOVANJE
ves dan od 8.00 do 19.00

MOLITEV ZA MLADE ob 20.00
Pridi s prijatelji na doživet večer, ko bomo Jezusu izročili
vse naše bližnje, ki so že odšli v večnost.