Peta velikonočna nedelja


Molitveni namen: za otroke in mlade v stiski zaradi epidemije

Godovi v tem tednu:
NEDELJA – peta velikonočna nedelja
PONEDELJEK – Sveta Filip in Jakob mlajši, apostola
TOREK – Sveti Florijan, mučenec
ČETRTEK – Sveti Dominik Savio, dijak in zavetnik ministrantov
SOBOTA – Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik
NEDELJA – šesta velikonočna nedelja

Vabljeni k svetim mašam med tednom ob 7.30 in 19.00 (brez prijave). Vsak dan med tednom ob 18.30 molimo v cerkvi rožni venec.

Vabljeni k nedeljskim svetim mašam ob 8.00 in 10.00. Za udeležbo je še vedno potrebna prijava. Odslej pa lahko pride v cerkev za tretjino več gospodinjstev, kot je bilo do sedaj.

Včeraj so se začele šmarnice, ki potekajo po domovih. Otroci jih lahko skupaj s svojimi starši ali s starimi starši vsak dan prebirate. Knjižico lahko še dobite v župnijski pisarni ali v zakristiji.

Ta petek je prvi petek v mesecu: obhajali bomo bolnike in ostarele po domovih.
V petek po večerni sveti maši bo adoracija pred Najsvetejšim do 22.00. Jezus vas pričakuje!

Ob nedeljah je prejem svetega obhajila možen med 11.00 in 11.30.

Zakrament svete spovedi je mogoče prejeti v cerkvi Vseh svetih:

  • med tednom in ob sobotah med 18.30 in 19.00,
  • ob nedeljah med 7.30 in 8.00 ter med 9.30 in 10.00.

Na voljo so oznanila za mesec maj.