Odpoved javnega obhajanja svetih maš do preklica


Obveščamo vas, da v skladu z navodili Slovenske škofovske konference do preklica odpovedujemo:

  • javno obhajanje svetih maš (duhovnika bosta zasebno obhajala svete maše po namenu objavljenih v tedenskih oznanilih in spletnih straneh)
  • podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in druge dogodke ter vsa srečanja.

Več na:

https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-preklica

Mašne namene nemoteno sprejemamo v času uradnih ur po telefonu 01/437 22 03  ali e-pošti zupnija.lj-zale@rkc.si .

Cerkev Sv. Križa bo odprta kot običajno. Vabljeni k molitvi v njej ob upoštevanju določil Slovenske škofovske konference!

 

Vabimo vas k molitvi za zdravje:

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.