Nagovor 4. postne nedelje

Današnja Božja beseda (kliknite na rdeče besedilo)

 

DUHOVNA SLEPOTA

Kot vsi dobro vemo je Jezus mnogo ljudi ozdravil. Zanimivo pa je to, da v evangeliju kar desetkrat najdemo zapis, da je Jezus ozdravljal slepoto. O ozdravljenju slepote je največ poročil. Jezus je verjetno ozdravljal tudi druge bolezni, ampak to je najbolj izpostavljeno. V bistvu slepota nastopa v trojki – Jezus je naročil naj sporočijo Janezu Krstniku: »slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni« (Mt 11,5). Te tri bolezni se v evangeliju velikokrat ponavljajo (Lk 7,22; namesto gobavost sušičnost tudi v Jn 5,3). Ker je Jezus s primeri, ki so bile ljudem blizu (npr. sejalec gre sejati…) razlagal duhovno življenje je verjetno Sveti Duh, ki je navdihoval evangeliste, tudi hotel s temi tremi boleznimi, ki so v evangelijih izpostavljene, pokazati kaj je Jezus na duhovnem področju prišel ozdravljati in seveda ozdravlja še danes.

Slepi, hromi in gobavi…

Gobav je tisti, ki pri živem telesu razpada in gnije. To je podoba človeka, ki živi v stanju smrtnega greha. Če človek živi v smrtnem grehu je v duhovnem smislu podoben gobavcu pri živem telesu gnije. Postaja vse bolj sebičen, jezljiv, pokvarjen, zloben, hudoben …

Gobavce so izolirali – kar pomeni na duhovnem področju, da človek s smrtnim grehom ni za med ljudi, nemogoče je s takim človekom živeti. To se je lepo pokazalo ob povečanem posredovanju policije sedaj, ko so ljudje zaradi koronavirusa doma in so prisiljeni živeti skupaj.

Hrom je tisti, ki se ne more premikati. V duhovnem smislu je Gospod prišel ozdravit našo voljo, da moremo delati dobro. V bistvu nam je dal nadnaravno moč, da moramo delati stvari, ki nas presegajo. Lep primer so svetniki – kar so počeli presega normalnega človeka. Potrebna je moč od zgoraj. Izpostavimo npr. sv. Damijana, ki se je podal med gobavce in jim neustrašeno služil. To res ni normalno, ampak abnormalno (mogoče – moč od zgoraj).

Slepega pa opisuje današnji evangelij. Kaj pa to pomeni na duhovnem področju? Ta telesna slepota nam je pomoč za razumevanje duhovne slepote in duhovnega uvida. Če človek vidi, lahko normalno živi, vidi drugega, se ogiba nevarnostim, vidi pred sabo kaj ga čaka … Če je slep vse to ne zmore.

Kaj pa potem duhovna slepota oz. duhovni vid (ali lepše uvid)? Če beremo današnji evangelij se »slep« in izpeljanke pojavi kar trinajstkrat in enajstkrat »vid« in izpeljanke. Jezus na drugih mestih evangelija zmerja farizeje, da so »slepi vodniki, norci in slepci«. Pa še to pravi, da slepi, ki slepega vodi, oba padeta v jamo (prim. Mt 15,44).

Norci in slepci! Hmm …

Da, res smo norci in slepci, če:

– ne verjamemo Boga – neumnež pravi v svojem srcu: »Ni Boga.« (Ps 14);
– hodimo po poti svoje izmišljene vere oz. bajke – »po svojih željah si bodo poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke.« (2 Tim 4,3b-4);
– ne častimo neskončno usmiljenega Boga, ki nam more edini zagotoviti večno življenje in zaradi kratkih grešnih užitkov prodamo božje sinovstvo in zaklad v nebesih (1 Mz 25,19-34);
– si bolj prizadevamo, da bi zdravi umrli, kakor prišli v večno domovino s pomočjo zakramentov;
– se ne zatekamo k Božjemu usmiljenju in obupavamo v svojih grehih;
– ne naredimo vsega, da bi si pridobili in ohranili mesto v nebeškem kraljestvu;
– ne ljubimo Boga z vsem srcem, vso dušo in vso močjo;
– nimamo po besedah apostola Petra; vere, kreposti, vedenja, samoobvladovanja, stanovitnosti, prave pobožnosti, bratoljubja in ljubezni. »Kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden.« (2 Pt 1,5-9)

Ljudje ob koronavirusu še lažje spoznamo, kar je zapisal Sveti Duh po apostolu Janezu v knjigi Razodetja (Raz 3,17): »Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag

To spoznanje dodobra izkoristimo v svoje spreobrnjenje in Božjo čast!
Amen.

 

Aljaž Kraševec, kaplan