Daniel Pittet: ODPUSTIL SEM VAM


Knjigočajevci se bomo v mesecu novembru pogovarjali o knjigi Daniela Pittea: Odpustil sem vam. Gre za pretresljivo izpoved Švicarja Daniela Pitteta, ki je več let doživljal zlorabe, a mu je bila dana milost odpuščanja. V otroštvu je bil žrtev pedofilskega duhovnika. V štirih letih je bil posiljen okoli 200-krat. Človeku, ki mu je uničil otroštvo, je odpustil, star komaj 11 let. Knjiga z naslovom Odpustil sem vam, h kateri je predgovor napisal sam papež Frančišek, izšla tudi v slovenščini. Povabljeni k branju.

Vsi iz svojih izkušenj vemo, da ran sočloveku ni težko zadati. Vsak človek je že od izvirnega greha naprej ranjen v svojem srcu. Nihče na tem svetu ni popoln. Vsi nosimo svoje rane. Nekateri manjše, drugi večje. Če svojih ran ne izročimo Bogu in jih ne predelamo, nas trajno zaznamujejo. Če jih ne osvetli Božja milost, se ne zacelijo. Še posebej so rane velike, če v otroštvu doživimo zlorabo. Mnoge žrtve molčijo. Ne morejo govoriti o tem. Tisti zlorabljeni  ljudje, ki pa spregovorijo o tem, in dejanje zlorabe celo odpustijo, nas lahko ogromno naučijo. So dar za nas. Velike rane je po človeško skoraj nemogoče odpustiti. Če pa trdno verujemo, da Bogu ni nič nemogoče, se nam to lahko zgodi. Kljub bolečini, kljub trpljenju se lahko s pomočjo Božje milosti izpostavimo Božji ljubezni. Mi sami ne moremo odpustiti tujih grehov, Bog v nas pa lahko. Zakaj Bog lahko odpusti tudi nahjujšemu zločincu, prevarantu, tatu in posiljevalcu je skrivnost. Bog je edini, ki lahko vsakega človeka ljubi brezpogojno. Božji sin je moral veliko pretrpeti in umreti na križu, da nas je s svojo krvjo odkupil in nas rešil teme greha. Premagal je smrt in tretji dan vstal od mrtvih. Zato, ker smo deležni Božjega odpuščanja na križu, na katerega smo ga pribili,  lahko odpuščamo. Na križu Jezus izgovori tiste odrešilne besede za vse nas:  “Oče odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!”

Kristjani ne zanikamo zločinov. Zločin ni samo greh, je tudi kaznivo dejanje. Glede tega moramo biti jasni in o tem tudi spregovoriti. Naša največja naloga pa je, da se od Gospoda učimo odpuščanja. Pot odpuščanja je dolga in potrebujemo mnogo vere in Božje ljubezni, da se odpravimo nanjo. Toda za kristjana je to edina pot. Edino zdravilo za greh je ljubezen in odpuščanje. Tako nas uči naš gospod Jezus Kristus.

Zdenka Sušec

Iz pogovora z avtorjem knjige: Danielom Outtetom

Zakaj ste se odločili napisati knjigo? Vas ni bilo strah?

Sam ne bi napisal nič, saj to nikogar ni brigalo. Imel sem že družino, šest otrok. Božja previdnost je hotela drugače. Srečal sem se papežem Frančiškom. Prosil sem ga, da napiše predgovor k moji knjigi o redovnicah. Gre za majhno knjižico in pomislil sem, da bo branost poskočila, če bo predgovor napisal papež (smeh).

Papež je leto 2015 posvetil posvečenemu življenju, zato je bila knjiga prevedena v petnajst jezikov. Natisnili so pet milijonov izvodov. Ko sem znova obiskal papeža Frančiška, da bi se mu zahvalil za podporo, mi je rekel: “Daniel, v Vatikanu dela štiri tisoč ljudi, pa nihče od njih ne bi tako hitro napisal knjige. Od kod črpaš moč?”

Odgovoril sem: “Sveti Duh, sveti Jožef in sveta Terezija Deteta Jezusa.” Odvrnil je: “Ne, to ne more biti vse. Še nekaj mora biti.” Takrat sem se odprl in mu povedal, da me je štiri leta posiljeval pedofilski duhovnik. Objel me je in zajokal: “Če o tem napišeš knjigo, napišem predgovor.”