Rojstvo Janeza Krstnika

Molitveni namen:  za blagoslov slovenske države

Godovi v tem tednu:
NEDELJA – ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik
PONEDELJEK – Dan državnosti, slovenski praznik
SREDA – Sveta Ema Krška, kneginja
ČETRTEK – Sveti Irenej, škof in mučenec
PETEK – Sveta Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
NEDELJA – 13. NEDELJA MED LETOM

V ponedeljek je Dan državnosti. Bodimo Bogu hvaležni za našo državno in molimo zanjo. Spodbudimo vas, da doma izobesite slovensko zastavo.

Še enkrat bi se radi zahvalili vsem župljanom, ki ste se velikodušno odzvali in predano pripravljali slovesnost nove maše Tomaža Kunaverja! Hvala vam! V četrtek po večerni sveti maši ste vsi sodelujoči lepo vabljeni na družabno srečanje, da se skupaj še enkrat zberemo, poveselimo in podelimo vtise tega čudovitega dogodka!

V petek je praznik apostolov Petra in Pavla. Večerna sveta maša bo ob 19.00, jutranje maše ne bo. Ob 9.00 vabljeni v ljubljansko stolnico, kjer bo g. nadškof Zore posvetil letošnje novomašnike. Molimo zanje.

Naslednjo nedeljo ob 20.00 je letošnje zadnje srečanje ŽPS-ja.

V torek čisti cerkev 4. skupina

Od naslednje nedelje naprej začenjamo s poletnim urnikom svetih maš. V mesecu juliju in avgustu bosta le dve nedeljski maši, in sicer ob 8.00 ter ob 10.00. Med tednom bodo le večerne svete maše ob 19.00, uradne ure v župnijski pisarni pa v popoldanskem času (17.00 do 17.45).

Na voljo je novomašna izdaja časopisa Družina. V avli si lahko priskrbite svoj izvod, da bolje spoznate letošnje novomašnike.