Knjiga in čaj v aprilu

#_LOCATIONMAP

Datum / Čas
11/04/2017
19:45

KategorijeV torek, 11. aprila, ob 19.45 bomo imeli s skupino Knjiga in čaj poseben pogovorni večer. Tokrat predhodno branje knjige ni potrebno. Povabljeni ste prav vsi! Povabili smo gosta, arheologa Anjo in Janeza Dularja, ki nam bosta spregovorila o začetkih krščanstva na Slovenskem. Sta izjemna poznavalca najstarejših krščanskih najdb na Slovenskem.[read more=”Preberi več…” less=”Zapri.”]

Preberimo si njun »napovednik«: »Krščanstvo se je na območju današnje Slovenije pojavilo v 3. stoletju. Najprej v mestih (Emona, Celeja, Petoviona), in sicer pri tistem delu prebivalstva, ki je bilo vzhodnega porekla ali pa so ga s tamkajšnjimi kraji vezali gospodarski in kulturni stiki. Najvidnejša osebnost tega časa je bil poetovionski škof in mučenec Viktorin, sodobnik cesarja Dioklecijana. Z versko svobodo, ki jo je leta 313 razglasil Konstantin Veliki, se je v 4. stoletju razmahnila gradnja cerkvenih središč, ki so imele po navadi cerkev, pripadajočo krstilnico, škofovsko palačo in druge objekte, v katerih se zrcalijo akvilejski vplivi. Težke razmere v cesarstvu so v 5. stoletju privedle do zatona krščanstva v mestih, hkrati pa so nastala številna središča na podeželju in težko dostopnih krajih (npr. Ajdna, Ajdovski gradec, Kučar, Tonovcov grad). Te postojanke niso bile le verska, temveč tudi upravna, posvetna in celo gospodarska središča takratnih skupnosti. Večina jih je bila opuščenih ob koncu 6. stoletja, ko je krščanstvo kot najvišji kulturni pojav pozne antike doživelo svoj zlom. Do ponovnega pokristjanjevanja slovenskega ozemlja je prišlo v karolinški dobi.«

Anja in Janez Dular[/read]